Jste velká firma? Ze zákona musíte mít energetický audit. My vám ho rychle a levně vypracujeme. Prodáváte, pronajímáte nebo rekonstruujete nemovistost? Potom potřebujete PENB, které vám rádi vypracujeme. Využijte dotace na klíč z evropských fondů NZU, OP PIK, OPŽP, IROP Energetické poradenství pro každého zdarma Využijte naší bezplatné konzultace Energetický management může ušetřit až 20 % energie Zajistěte si dlouhodobou úsporu energie Máte zájem o 3D projekt objektu? Kontaktujte nás. Slouží i jako základ pro BIM projektování. Ukázka 3D projektu
NAŠE SLUŽBY

NABÍDKA SLUŽEB

Středisko pro úspory energie (SUE) je společnost specializující se na návrhy, realizace a financování energetických úsporných projektů. Jako jedna z prvních se počátkem 90. let začala zabývat teoretickou a následně praktickou aplikací metody EPC v ČR, tj. investice do úsporných opatření je splácena výhradně z uspořených nákladů na energii.

Společným rysem dotačních programů je požadavek ne energetický posudek. Jedná se o EP „posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov“. Každý z dotačních programů stanovuje jiná kritéria, která musí projekty splňovat. Kritéria se mohou měnit i v jednotlivých výzvách stejného dotačního programu.

Energetickým auditem se rozumí, písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Průkaz energetické náročnosti budovy, známý veřejnosti jako „štítek“, je dokumentem hodnotící kvalitu stavebních konstrukcí budovy (fasáda, okna, dveře, podlah, strop, střecha) účinnost zdrojů, rozvodů tepla a chladu, spotřebu energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, úpravu vlhkosti, osvětlení při standardizovaných profilech užívání budovy.

Koncepce je vytvořena tak, aby zajišťovala sledování a vyhodnocování spotřeb energií v závislosti na aktuálních podmínkách a umožňovala okamžitou reakci na anomálie. Je vhodné, aby vytvořená koncepce byla následně začleněna do systému managementu hospodaření s energií pro celou organizaci.

Naše společnost je od roku 1998 součástí sítě energetických konzultačních a informačních středisek EKIS. Činnost těchto středisek zaštiťuje MPO. Střediska poskytují bezplatnou informační službu, která je určena především široké veřejnosti.

S NÁMI UŠETŘÍTE

Platíte mnoho za energie? Poradenství zdarma!

Pro naše zákazníky poskytujeme administrativní služby spojené se získáním dotace z program NZÚ, OP PIK, OPŽP.

Všechny námi produkované energetické dokumenty jsou přísně vázány na praxi, tj. na proveditelnost a ekonomickou akceptovatelnost úsporných návrhů. Naši pracovníci jsou zvyklí spojovat teorii s praxí a v důsledku toho můžeme vykázat vysokou realizovatelnost našich návrhů – neděláme do šuplíku.

REFERENCE

Námi realizované projekty

Žatecká teplárna

Energetický posudek pro získání dotace z evropských fondů na rekonstrukci obálky budovy + inovace a výstavbu nového horkovodu + kontrola...

Francouzské Lyceum Praha

Energetický audit pro budovy v majetku Francouzského Lycea v Praze

FUHRMANN

Energetická studie + realizace úsporných opatření ke snížení energetické náročnosti sterilizační technologie

Potřebujete poradit? Napište nám a my vám pomůžeme!