PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy, známý veřejnosti jako „štítek“, je dokumentem hodnotící kvalitu stavebních konstrukcí budovy (fasáda, okna, dveře, podlah, strop, střecha) účinnost zdrojů, rozvodů tepla a chladu, spotřebu energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, úpravu vlhkosti, osvětlení při standardizovaných profilech užívání budovy.

Význam standardizovaného užívání budovy je v tom, že lze přímo srovnávat energetickou náročnost stejných typů budov-(např. je možné porovnávat spotřeby energie v jednotlivých systémech budov, které mají rozdílnou podlahovou plochu, geografickou polohu, materiálovou skladbu, různé zdroje tepla apod.)

Hodnocení je prováděno formou zařazení budovy a zařízení do energetických tříd A – G, kde třída A je hodnocena jako mimořádně úsporná a třída G mimořádně nehospodárná.

Kdy ho potřebujete?

 1. Stavíte novou budovu (žádáte o stavební povolení či stavební ohlášku)
 2. Provádíte větší změnu již dokončené budovy (25 % – např. u panelových domů to většinou splňuje už jen výměna výplní otvorů)
 3. Jde o budovu užívanou orgánem veřejné moci (ministerstva, soudy, policie, úřady, školy, knihovny, …) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 (od 1. 7. 2015). Je nutné průkaz vystavit na viditelné místo.
 4. Prodáváte budovu nebo její ucelenou část (byt, rodinný/bytový dům, admin.budova)
 5. Pronajímáte budovu nebo její ucelenou část (byt, rodinný/bytový dům, kancelář)
 6. Při podávání žádosti do některých dotačních programů (např. Nová zelená úsporám, IROP,…)

Kdy ho nepotřebujete?

 1. Vlastníte-li dům, který nechcete prodat ani pronajímat
 2. Pokud budovu získáte prostřednictvím dědictví nebo rozvodu (a nechcete ji prodat, ani pronajímat)
 3. Převádíte-li družstevní byt na jinou osobu
 4. Prodáváte-li nebo pronajímáte-li chalupu (=objekt pro rodinnou rekreaci)

Jak dlouho platí?

 • 10 let ode dne jeho zhotovení
 • Do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl původně zpracován
 • Do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody

Kdo o něj žádá?

 • Stavebník
 • Vlastník budovy
 • „Družstvo“, SVJ

Co od Vás budeme na zpracování potřebovat

 • Projektovou dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy, skladby konstrukcí. technická zpráva)
 • Technické informace (projektová dokumentace/informace o vytápění, přípravě teplé vody, chlazení, vzduchotechnice)
 • Obecné informace (kontaktní údaje, spotřeby energií, informace o provozu – počet lidí, doba provozu budovy, účel budovy, …)
 • Osobní obhlídka (umožnit přístup do budovy, do technického podlaží, zaměření domu, pořízení fotodokumentace

Pokud projektovou dokumentaci nedohledáte, umíme si samozřejmě poradit i bez ní.

Výhody PENBu od nás

 • Levné a rychlé
 • Šetrně vypracované
 • Na míru pro Váš projekt
 • Archivace 10 let
 • Firma působí v oboru už od 90. let minulého století

Co se z PENBu dozvíte

 • Možnosti, jak ušetřit na energiích
 • Způsoby, jak efektivně s energiemi hospodařit
 • Teoreticky si můžete spočítat, na kolik vás vyjdou náklady na energii (skutečná spotřeba je však individuální)
 • Dozvíte se, kde má dům největší ztráty
 • Dostanete doporučení s návrhy na zlepšení vašeho tepelného hospodářství (např. výměna tepelného zdroje, zateplení pláště, výměna výplní otvorů)

Co se stane, když PENB dle zákona nebudete mít

 • Při kontrole státní energetickou inspekcí hrozí pokuta 50 000 – 200 000 Kč.