O nás

Středisko pro úspory energie (SUE)

Středisko pro úspory energie (SUE) je společnost specializující se na návrhy, realizace a financování energetických úsporných projektů. Jako jedna z prvních se počátkem 90. let začala zabývat teoretickou a následně praktickou aplikací metody EPC v ČR, tj. investice do úsporných opatření je splácena výhradně z uspořených nákladů na energii.

Naše firma provádí bezplatné energetické konzultace v rámci programu EKIS, již od roku 1998. Dále zracováváme dokumenty:

  • Energetický audit
  • Energetický posudek
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Energetický štítkek obálky budovy (EŠOB)
  • Energetická studie

Pro naše zákazníky poskytujeme administrativní služby spojené se získáním dotace z program NZÚ, OP PIK, OPŽP.

Všechny námi produkované energetické dokumenty jsou přísně vázány na praxi, tj. na proveditelnost a ekonomickou akceptovatelnost úsporných návrhů. Naši pracovníci jsou zvyklí spojovat teorii s praxí a v důsledku toho můžeme vykázat vysokou realizovatelnost našich návrhů – neděláme do šuplíku.