Energetické posudky a vyřízení dotace na klíč

Společným rysem dotačních programů je požadavek ne energetický posudek. Jedná se o EP „posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov“. Každý z dotačních programů stanovuje jiná kritéria, která musí projekty splňovat. Kritéria se mohou měnit i v jednotlivých výzvách stejného dotačního programu

V současné legislativě je uvedeno celkem 6 typů energetických posudků, které se liší svým účelem. Z naší praxe energetických specialistů jsou nejrozšířenějšími / nejvíce požadovanými 2 typy:

1. Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z dotačních programů.

Jedná se o energetické posudky zpracovávané jako příloha k žádostem o dotaci např. v programech Zelená úsporám, OPŽP, OP PIK apod. Energetický posudek hodnotí, jestli předkládaný projekt splňuje nebo nesplňuje kritéria výzvy dotačního programu. Případně jsou navrhovány úpravy projektu tak, aby podmínky byly splněny.

2. Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů.

U projektů realizovaných se státní podporou je dotačním programem vyžadováno ověření, že bylo dosaženo předpokládaných úspor. Tento typ energetického posudku je tedy zpracováván cca rok po realizaci energetického úsporného projektu a provádí se v něm analýza spotřeb energií v objektu (energ. hospodářství) za účelem ověření dosažené úspory.