Energetický management

Koncepce je vytvořena tak, aby zajišťovala sledování a vyhodnocování spotřeb energií v závislosti na aktuálních podmínkách a umožňovala okamžitou reakci na anomálie. Je vhodné, aby vytvořená koncepce byla následně začleněna do systému managementu hospodaření s energií pro celou organizaci.

Základem každého energetického managementu je monitoring stávajícího stavu a vyhodnocování naměřených údajů. Z takto vyhodnocených ukazatelů se tvoří jednotlivá doporučení, která zajišťují bezproblémový chod a efektivní využití energií.
Návrh systému managementu hospodaření s energií se provádí podle toho, jaké jsou instalované spotřebiče energie. Podle spotřeb energií jednotlivých okruhů, kde jsou spotřebiče instalované, se provádí kontrola a optimalizace dílčích komponent, které mají na finální spotřebu vliv.

1. Zajištění dlouhodových úspor energií

Úspory nákladů při snížení spotřeby energie na vytápění, osvětlení, přípravu teplé vody, chlazení, větrání.

2. Zajištění dohledu, řízení a kontroly nad energetickým hospodářstvím

Možnost plánování pravidelné kontroly, rychlá identifikace výpadků, rychlá reakce na neočekávatelné anomálie.

3. Reporting a vyhodnocení hospodárnosti

Tvorba automatizovaného manažerského a operativního reportingu, srovnání spotřeb/teplot očekávatelných versus reálných.

4. Nastavení motivačního schéma

Motivace personálu k dodržování energetických standardů (dárky pro manažery za nejúspornější obchod), nastavení KPI.

5. Připravenost na aktualizaci energetického auditu

Díky automatizovanému energetickému managementu máte pohromadě veškerá data pro aktualizaci energetického auditu.

6. Predikce nákladů na energii

Možnost  přesného stanovení potřeby energie pro nové obchody, predikce na základě klimatických dat a obsazenosti obchodů.

7. Vytvoření struktury energeticky aktivních budov

Dálková možnost správy energetického hospodářství budovy, aktivní kontrola a ad – hoc reakce na události, tvorba nových energetických koncepcí případně pilotních projektů.