Objednávka PENB

Služby

Energetické projekty nebyly nikdy naší společností chápány jen jako úřední dokument, ale jako praktická studie, která vlastníkovi energetického hospodářství pomůže s praktickým řešením energetické náročnosti při vysoké jistotě dosažení předpokládaných energeticko-ekonomických efektů. Naším cílem je následná realizace energetických úsporných opatření a ne jen samotný audit.

I díky tomu máme vysoký stupeň realizovaných auditů respektive různých dílčích studií. Naše audity po realizaci často konfrontujeme s výsledky po realizaci úsporných opatření a tím jsme zkušenější.


Energetické projekty mohou být realizovány pro

  • vytápění, chlazení, příprava teplé vody
  • nucená výměna vzduchu, osvětlení
  • výroba a rozvod tepla, chladu a elektřiny
  • výroba a rozvod tlakového vzduchu
  • technologické procesy
  • využití odpadního tepla
  • využití provozních látek