DOTAČNÍ PROGRAMY (NZÚ, OPŽP, OP PIK)

Společným rysem dotačních programů je požadavek ne energetický posudek. Jedná se o EP „posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov“. Každý z dotačních programů stanovuje jiná kritéria, která musí projekty splňovat. Kritéria se mohou měnit i v jednotlivých výzvách stejného dotačního programu.