Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy, známý veřejnosti jako „štítek“, je dokumentem hodnotící kvalitu stavebních konstrukcí budovy (fasáda, okna, dveře, podlah, strop, střecha) účinnost zdrojů, rozvodů tepla a chladu, spotřebu energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, úpravu vlhkosti, osvětlení při standardizovaných profilech užívání budovy.

Význam standardizovaného užívání budovy je v tom, že lze přímo srovnávat energetickou náročnost stejných typů budov-(např. je možné porovnávat spotřeby energie v jednotlivých systémech budov, které mají rozdílnou podlahovou plochu, geografickou polohu, materiálovou skladbu, různé zdroje tepla apod.)

Hodnocení je prováděno formou zařazení budovy a zařízení do energetických tříd A – G, kde třída A je hodnocena jako mimořádně úsporná a třída G mimořádně nehospodárná.
Kontakt

Středisko pro úspory energie s.r.o.
Moskevská 508
Most, 434 01

Telefon: +420 476 104 189
Mobil: +420 602 445 169

E-mail: info@sue-cr.cz

Kde nás najdete

Informace o nás

Naším zákazníkem je široké spektrum spotřebitelů energie od jednotlivců přes obce, města a jejich budovy (nemocnice školy, administrativní budovy) po podnikatelskou sféru (zpracovatelské podniky, obchodní sektor apod.)

Odkazy

O nás

Služby